Update water en luchtkwaliteit de Staver

Beste Leden, ouders/verzorgers,

Op woensdag 31 oktober jl. heeft een calamiteit plaatsgevonden in zwembad de Staver. Door een technische storing is de zuurgraad van het zwemwater onder de wettelijk toelaatbare waarde gedaald. Het zwembad is op deze dag tijdens de trainingen van de Schotejil ontruimd. De technische installatie is de volgende dag gerepareerd en – na goed verlopen testen – is het zwembad op 2 november weer geopend en voldoet het zwemwater aan de wettelijke bepalingen, aldus de beheerder van het zwembad. Volgens SRGO kan er weer veilig gezwommen worden in de Staver. Tijdens de reparaties zijn er ook regelingen aangebracht in de regelcomputer die er voor moeten zorgen dat een dergelijke situatie tijdig gesignaleerd gaat worden. 

Op verzoek van het bestuur van de Schotejil gaan er aan het begin van elke training extra controle metingen uitgevoerd worden. Deze metingen worden bijgehouden in het klachtendossier. Op verzoek kunnen we deze laten inzien.

Naast de calamiteit hebben we het langlopende probleem rondom de water- en luchtkwaliteit. Hierover is het bestuur doorlopend in overleg met de directeur van SRGO. Dit is een moeizaam proces, omdat het niet eenvoudig is in 1 keer een passende oplossing te realiseren. Als bestuur hebben wij contact gezocht met de KNZB om ons te helpen. Inmiddels is de accountmanager van de KNZB van alles op de hoogte en staat ons bij in de overleggen met SRGO. 

Zoals bekend is er vorig jaar gewerkt aan de filtercapaciteit. De waterkwaliteit is hierdoor wel stabieler geworden, maar geeft voor ons nog niet het gewenste resultaat voor de luchtkwaliteit. Dit is ook duidelijk op te maken uit het klachtendossier. SRGO is bereid om tijdens een proefperiode de watertemperatuur te gaan verlagen. Wanneer deze periode precies plaats gaat vinden is nog niet vastgesteld. Het verlagen van de watertemperatuur kan wellicht helpen het zwemklimaat te verbeteren.

Als bestuur vinden we alles samen een complexe situatie. Mede hierdoor beseffen we dat we in de informatiedeling tekort zijn geschoten. Dit willen we vanaf nu verbeteren. We hopen op jullie begrip hiervoor. Ontwikkelingen zullen voortaan via de website  en mail gedeeld worden.

Bestuur ZC de Schotejil