Van de bestuurstafel Mei 2021

Beste Ouders en Zwemmers,

GEWELDIG!  Deze week kwam het bericht dat vanaf aankomende week de zwembaden weer open gaan. Op dit moment zijn wij nog in afwachting onder welke condities, maar zodra er meer bekend is zullen we jullie hierover zo snel mogelijk informeren. Dus pak je zwembroek/zwempak maar weer uit de kast, we kunnen binnenkort weer spetteren!

Ondanks dat er in de afgelopen periode niet getraind kon worden, heeft het bestuur meerdere keren vergaderd. Een greep uit de onderwerpen op de agenda waren:

  1. Innen contributie en startvergunningen (communicatie KNZB)
  2. Tarieven en voorwaarden studentlidmaatschap
  3. Intensivering ledenwerving
  4. Taken en verantwoordelijkheden van de commissies
  5. Samenwerking voor de toekomst met  SRGO/de Staver/Gemeente/ZC de Schotejil

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over een aantal zaken (1-3) welke op de agenda hebben gestaan.

Meer lezen

Van de bestuurstafel

Beste Ouders en Zwemmers,

Allereerst willen wij als bestuur de dank uitspreken naar de leden en ouders die ondanks het niet kunnen gebruiken van het zwembad en de trainingen, “gewoon” de contributie betalen. Wij realiseren ons dat dit niet een vanzelfsprekendheid is en wij zijn u en jullie zeer erkentelijk. 

De lockdown is nog steeds een feit en helaas kunnen wij nog geen verdere mededingen doen over hoe verder! Voorlopig blijft de situatie zoals deze nu is.

Het bestuur heeft de afgelopen periode al een paar keer vergaderd en wij willen jullie van een aantal zaken op de hoogte stellen. 

Meer lezen

Spaaractie Plus Markt

Beste Ouders en Zwemmers,

Vanaf deze week is het zover!

We gaan dan starten met de Plus sponsoractie voor ZC.de Schotejil. De PLUS markt in Middelharnis en Stellendam, hebben een super leuke actie op touw gezet voor verenigingen op het eiland. Met deze actie willen ze, in deze moeilijke periode, de plaatselijke verenigingen een hart onder de riem steken. 

Meer lezen

Coronavirus

In navolging van het persbericht van het RIVM heeft de KNZB het onderstaande advies uitgegeven. Als bestuur hebben we besloten het advies van de KNZB op te volgen. Tot nader order worden alle activiteiten van de vereniging opgeschort. Dit betreft alle trainingen in zwembad “De Staver” en de vrijdagochtend training in zwembad “de Gooye”. Ook de geplande wedstrijden en de ALV van 20 maart 2020 worden hiermee geannuleerd.

KNZB, 12-03-20,  Bekijk mail in browser    
Update coronavirus en activiteiten KNZB – 12 maart 2020
De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart.  De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.
 
Bekijk hier onze eerdere berichtgeving over coronavirus.

Zwemmen in de zomervakantie

Evenals vorig jaar kunnen we in de zomervakantie op de dinsdagavond gebruik maken van het zwembad. Om hier invulling aan te geven, worden trainers / ouders gevraagd of zij zin en gelegenheid hebben om toezicht te houden. De trainers hebben deze vakantie ook vrij!

Heb je interesse in deze mogelijkheid? Geef je dan op via de link onderaan de nieuwsbrief van 19 juni.

Enquête Zwembad De Staver

Beste leden,

 

Zoals bekend wordt er een pilot gehouden met een lagere watertemperatuur in het zwembad. Om te weten wat de ervaringen zijn van de bezoekers is er door De Staver een enquête opgesteld en in de hal van het zwembad neergelegd. Inmiddels is het 1e gedeelte van de pilot afgelopen en is sinds maandag 18 maart j.l. de temperatuur aangepast. Daarom vragen we jullie om de enquête digitiaal in te vullen, zodat wij een goed beeld krijgen van hoe jullie het ervaren.

Na het invullen krijgen jullie een email, met jullie antwoorden. Hierbij is het ook mogelijk om over enkele weken jullie ervaringen met het 2e deel van de pilot in te voeren.

We zien dan ook graag jullie mening hier tegemoet. 

Alvast bedankt voor het invullen!

Allen een sportief weekend gewenst,

 

Namens het bestuur,

 

Gerwin Korpershoek

Voorzitter

Update water en luchtkwaliteit de Staver

Beste Leden, ouders/verzorgers,

Op woensdag 31 oktober jl. heeft een calamiteit plaatsgevonden in zwembad de Staver. Door een technische storing is de zuurgraad van het zwemwater onder de wettelijk toelaatbare waarde gedaald. Het zwembad is op deze dag tijdens de trainingen van de Schotejil ontruimd. De technische installatie is de volgende dag gerepareerd en – na goed verlopen testen – is het zwembad op 2 november weer geopend en voldoet het zwemwater aan de wettelijke bepalingen, aldus de beheerder van het zwembad. Volgens SRGO kan er weer veilig gezwommen worden in de Staver. Tijdens de reparaties zijn er ook regelingen aangebracht in de regelcomputer die er voor moeten zorgen dat een dergelijke situatie tijdig gesignaleerd gaat worden. 

Op verzoek van het bestuur van de Schotejil gaan er aan het begin van elke training extra controle metingen uitgevoerd worden. Deze metingen worden bijgehouden in het klachtendossier. Op verzoek kunnen we deze laten inzien.

Naast de calamiteit hebben we het langlopende probleem rondom de water- en luchtkwaliteit. Hierover is het bestuur doorlopend in overleg met de directeur van SRGO. Dit is een moeizaam proces, omdat het niet eenvoudig is in 1 keer een passende oplossing te realiseren. Als bestuur hebben wij contact gezocht met de KNZB om ons te helpen. Inmiddels is de accountmanager van de KNZB van alles op de hoogte en staat ons bij in de overleggen met SRGO. 

Zoals bekend is er vorig jaar gewerkt aan de filtercapaciteit. De waterkwaliteit is hierdoor wel stabieler geworden, maar geeft voor ons nog niet het gewenste resultaat voor de luchtkwaliteit. Dit is ook duidelijk op te maken uit het klachtendossier. SRGO is bereid om tijdens een proefperiode de watertemperatuur te gaan verlagen. Wanneer deze periode precies plaats gaat vinden is nog niet vastgesteld. Het verlagen van de watertemperatuur kan wellicht helpen het zwemklimaat te verbeteren.

Als bestuur vinden we alles samen een complexe situatie. Mede hierdoor beseffen we dat we in de informatiedeling tekort zijn geschoten. Dit willen we vanaf nu verbeteren. We hopen op jullie begrip hiervoor. Ontwikkelingen zullen voortaan via de website  en mail gedeeld worden.

Bestuur ZC de Schotejil