Van de bestuurstafel Mei 2021

Beste Ouders en Zwemmers,

GEWELDIG!  Deze week kwam het bericht dat vanaf aankomende week de zwembaden weer open gaan. Op dit moment zijn wij nog in afwachting onder welke condities, maar zodra er meer bekend is zullen we jullie hierover zo snel mogelijk informeren. Dus pak je zwembroek/zwempak maar weer uit de kast, we kunnen binnenkort weer spetteren!

Ondanks dat er in de afgelopen periode niet getraind kon worden, heeft het bestuur meerdere keren vergaderd. Een greep uit de onderwerpen op de agenda waren:

  1. Innen contributie en startvergunningen (communicatie KNZB)
  2. Tarieven en voorwaarden studentlidmaatschap
  3. Intensivering ledenwerving
  4. Taken en verantwoordelijkheden van de commissies
  5. Samenwerking voor de toekomst met  SRGO/de Staver/Gemeente/ZC de Schotejil

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over een aantal zaken (1-3) welke op de agenda hebben gestaan.

1. INNEN CONTRIBUTIE EN STARTVERGUNNING

Deze maand zal bij u de contributie en de kosten voor de startvergunning worden geïnd.

Voor de contributie geldt, net als in voorgaande maanden dat kan worden aangegeven als u niet wilt dat de contributie wordt geïnd. Dit kunt u aangeven via de onderstaande link.

NIET INNEN VAN CONTRIBUTIE

Deze maand worden ook de jaarlijkse KNZB startvergunningskosten geïnd. Als bestuur begrijpen we dat het soms lastig uit te leggen is dat de er betaald moet worden voor een startvergunning als er geen wedstrijden worden gezwommen. De overheid heeft in het begin van de uitbraak aangedrongen op het in stand houden van de sportketen, dus van zwemmer naar vereniging tot de KNZB. De KNZB heeft de verenigingen geïnformeerd dat ze daarom zoals normaal de kosten van de KNZB lidmaatschap en de startvergunning gaat innen. Als reden geeft de KNZB aan dat een aantal kosten anders zijn door CoVID-19, maar dat de vaste lasten veelal ongewijzigd zijn gebleven. Op aandringen van verschillende verenigingen (oa. De Schotejil) heeft de KNZB aangegeven te onderzoeken op welke wijze eventueel niet gemaakte kosten weer ten goede van verenigingen en dus van de sport kunnen komen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

2. STUDENTLIDMAATSCHAP

Het bestuur heeft besloten aangaande het studentlidmaatschap de tarieven aan te passen zodat deze kostendekkend zijn. Dit betekent de volgende wijzigingen:

  • Leden met een startvergunning gaan naar €55 contributie op jaarbasis.
  • Leden zonder startvergunning blijven €25 betalen op jaarbasis.

Het studentlidmaatmaatschap is bedoeld voor studenten die op kamers wonen en dus niet meer de mogelijkheid hebben om bij de Schotejil te trainen door de week, maar graag lid willen blijven van de vereniging (eventueel in combinatie met een startvergunning).

Als bestuur hebben we gemerkt dat er onduidelijkheid was over wanneer deze studentleden mogen meetrainen. Het bestuur zal daarom de volgende richtlijn hanteren en doorvoeren:

Een student met een studentenlidmaatschap is lid van de vereniging. Hij/Zij mag meetrainen tijdens de schoolvakanties met een maximum van 6 weken per jaar. De student kan dan, in overleg met de hoofdtrainer meetrainen, op basis van beschikbaarheid binnen de baanindeling.

3. INTENSIVERING LEDENWERVING

Zoals reeds bekend zijn we op zoek naar nieuwe leden voor onze vereniging. De sluiting van het zwembad en het ontbreken van leszwemmen maakten dit lastig.  Het bestuur heeft niet stil gezeten en de voorbereidingen gedaan om met het starten van de zwemlessen en het openen van het zwembad “De Staver” weer actief kinderen te enthousiasmeren om te komen zwemmen.

Weet jij nog iemand die op korte termijn gaat afzwemmen? Een vriendje of vriendinnetje die wil meezwemmen? Iemand die op recreatief/gevorderd niveau wil gaan zwemmen?

Nodig hem/haar dan uit om een keer mee te zwemmen en geef dit dan door aan leden@schotejil.nl. Met de zwemmer wordt dan contact opgenomen voor meer informatie en een uitnodiging om te komen proefzwemmen!

Tot slot hopen wij jullie allen weer snel in het zwembad te zien! Wij kijken er erg naar uit!

Met een sportieve groet,
Bestuur ZC de Schotejil