Van de bestuurstafel

Beste Ouders en Zwemmers,

Allereerst willen wij als bestuur de dank uitspreken naar de leden en ouders die ondanks het niet kunnen gebruiken van het zwembad en de trainingen, “gewoon” de contributie betalen. Wij realiseren ons dat dit niet een vanzelfsprekendheid is en wij zijn u en jullie zeer erkentelijk. 

De lockdown is nog steeds een feit en helaas kunnen wij nog geen verdere mededingen doen over hoe verder! Voorlopig blijft de situatie zoals deze nu is.

Het bestuur heeft de afgelopen periode al een paar keer vergaderd en wij willen jullie van een aantal zaken op de hoogte stellen. 

In de eerste vergadering, zijn de functies verdeeld

Marco Franzen              Voorzitter                                    
Sybren Groenewegen   Secretaris 
Ivo Boerema                  Penningmeester
Martijn Buscop              Alg. Bestuurslid en vice-voorzitter
Frank van der Voordt    Alg. Bestuurslid
Johan de Vogel             Alg. Bestuurslid
David Kievit                   Alg. Bestuurslid

In de laatste ALV is afgesproken een rooster van aftreden te maken. 

Naam bestuurslid Functie(s) Einde aanstelling 
Martijn Buscop  Alg. Bestuurslid Maart 2022 
Ivo Boerema  Alg. Bestuurslid + penningmeester Maart 2022 
Frank van der Voordt  Alg. bestuurslid December 2022 
Johan de Vogel  Alg. Bestuurslid December 2023 
David Kievit Alg. Bestuurslid December 2023 
Marco Franzen  Alg. Bestuurslid + voorzitter December 2023 
Sybren Groenewegen  Alg. Bestuurslid + secretaris December 2023 

Notitie:

  1. Mogelijk zullen voor de aanstellingen, welke zijn ingegaan per dec 2020, een vervroegde of verlate eindiging van de aanstelling plaatsvinden. 
  2. Ter spreiding zal voor Frank van der Voordt eenmalig een twee jarige termijn worden toegepast eindigt in december 2022

Leden kunnen het verslag van de laatste ALV 10 december 2020 opvragen bij secretaris@schotejil.nl.

Sportieve groet,
Bestuur ZC de Schotejil