ZC de Schotejil Website

Zwemclub "ZC de Schotejil", Middelharnis-Sommelsdijk

De vereniging

ZC “De Schotejil” is opgericht op 1 maart 1972 en is gevestigd in Middelharnis. Het thuisbad van de vereniging is het zwembad in sportcomplex “De Staver” te Sommelsdijk. De vereniging is aangesloten bij de KNZB en ingedeeld in de Regio West van de KNZB. De vereniging stelt zich ten doel: ‘het bevorderen van de zwemsport in de ruimste zin’. Maar er wordt wel van uitgegaan dat er ‘wedstrijdbereidheid’ aanwezig is.

 

Lidmaatschap

Om lid te worden, neemt hij of zij contact op met de ledenadministratie. Naam, leeftijd en andere gegevens worden opgenomen en ter kennismaking kunnen twee of drie maal (gratis) de trainingen worden bijgewoond. Na deze kennismaking kan worden besloten tot het al dan niet lid worden. In geval van een lidmaatschap kan afhankelijk van leeftijd en niveau één of meerdere malen per week worden getraind. De indeling in de trainingsgroepen gebeurt op basis van het beschikken over een A, B en / of C- zwemdiploma. Zij die in het bezit zijn van een of meer zwemvaardigheid-diploma’s kunnen al vrij snel mee zwemmen op wedstrijdniveau (Instroom – en Voorronde niveau Minioren -wedstrijdploeg).

 

Wedstrijdzwemmen

Tijdens de gratis proeftrainingen neem je in de regel nog niet deel aan wedstrijden. Hiervoor word je pas uitgenodigd zodra je lid bent geworden. De wedstrijden die gezwommen worden zijn in het begin interne verenigings(trainings-)wedstrijden en clubkampioenschappen. Als de zwemprestaties wat verder gevorderd zijn, dan wordt een startlicentie van de KNZB verstrekt en wordt deelgenomen aan regionale en landelijke wedstrijden. Deze wedstrijden zijn in principe alleen op zaterdagen.

 

De trimgroep

De trimgroep zwemt één keer in de week op woensdag van 19.45 uur – 20.30 uur en neemt niet deel aan wedstrijden. De minimum leeftijd voor de trimgroep is 21 jaar. Als er een wachtlijst van kracht is, hoort men dit bij aanmelding. In dat geval krijgt men bericht, zodra er weer leden geplaatst kunnen worden. De trimploeg telt maximaal ongeveer 16 leden. Er zijn minder regeltjes dan bij het wedstrijdzwemmen. De inhoud van de training is afgestemd op ‘kunnen’ en conditie.

 

Evenementencommissie

“De Schotejil” organiseert elk jaar diverse evenementen, vaak in samenwerking met “de Staver”, zoals een Zwemvierdaagse, Sponsor-zwemmen, ‘Het Uur van de Staver, e.d. Via de media en het prikbord in het zwembad blijft men op de hoogte van dergelijke activiteiten. Er is hiervoor een Evenementencommissie actief, die overigens op nog tal van andere manieren de onderlinge band binnen de vereniging tracht te verstevigen.

 

Facebook en Website

Wekelijks worden uitslagen van wedstrijden en vele andere belangrijke mededelingen, alsook interessante artikelen via Facebook en de Website (www.schotejil.nl) verspreid.

 

Trainingen

Om de zwemkunst en -sport machtig te worden is een goede en verantwoorde training nodig. Bij z.c. “De Schotejil” worden de groepen getraind door een aantal gediplomeerd en bevoegd KNZB -trainers ondersteund door een of meer hulptrainers die al dan niet via een interne opleiding zijn opgeleid. De hulptrainers worden vaak gerekruteerd uit de oudere wedstrijdzwemmers. Trainers en hulptrainers stellen hun tijd belangeloos ter beschikking.

 

Ploegenindeling

Aanmeldingen in de leeftijd tot 11 jaar worden in principe geplaatst in de Aanleergroep. Als de wedstrijdslagen in de categorie tot 11 jaar redelijk worden beheerst, vindt doorstroming plaats naar de Instroomgroep en later naar Voorrondegroep (Minioren), die aan wedstrijden deelneemt. Vanaf 12 jaar heeft z.c. “De Schotejil” een wedstrijdselectie, waarmee in competitieverband wordt gezwommen. Deze wedstrijdselectie bestaat uit Junioren (ca. 12-13-14-15 jarigen) en Senioren (ca. 15 jaar en ouder). De overige zwemmers vanaf 12 jaar (niet-selectie leden) zijn ingedeeld in de Recreatieve ploegen. Deze zwemmen alleen interne wedstrijden en streven een trainingsniveau na gericht op conditie.

 

Trainingstijden

Maandag:    v.a 18.00: Instroom, Voorronde/Jeugd, Wedstrijdselectie tot 20.30u

Dinsdag:      v.a 18.00: Voorronde/Jgd, Recreatieve senioren, Wedstrijdselectie tot 20.30u

Woensdag:  v.a 18.00: Instroom, Voorronde/Jeugd, Wedstrijdselectie en Trimgroep tot 20.30u

Donderdag:  v.a 18.00: Voorronde/Jgd, Recreatieve senioren, Wedstrijdselectie tot 20.30u

Er wordt gedurende de zomervakantie en de kerstvakantie geen training gegeven. (voor de meest recente trainingsindelingen wordt bij deze verwezen naar de website)

 

Startvergunning

KNZB Nadat men is toegetreden tot de Minioren-ploeg en de wedstrijdslagen redelijk worden beheerst, wordt een startvergunning verstrekt. Er kan dan meegedaan worden aan regionale en landelijke wedstrijden. De kosten van een startvergunning worden per seizoen door de KNZB bepaald. Tot 12 jaar zijn geen kosten aan deze licentie verbonden. Vanaf 12 jaar bedragen de kosten ca. € 40,00 per jaar.

 

Wedstrijden

Voor ieder lid van “De Schotejil” zijn de eigen interne wedstrijden toegankelijk, zoals bv. de clubkampioenschappen. Voor de startvergunninghouders (ook wel licentiehouders genoemd) zijn bovendien toegankelijk: de KNZB- (Verenigings-) competitiewedstrijden, de landelijk KNZB- wedstrijden, waaronder ingeval van het voldoen aan de gestelde KNZB- limieten ook de Nederlandse Kampioenschappen, Regio- competitiewedstrijden, regionale kampioenschappen, Minioren- jaargangwedstrijden, regionale / nationale Minioren- kampioenswedstrijden, en tenslotte officiële Meerkampen.

 

Leeftijdscategorieën

De leeftijdindeling voor wat betreft wedstrijden, wedstrijdprijzen en clubrecords, wordt bepaald aan de hand van de leeftijd op 1 januari. Op basis van deze leeftijd wordt men globaal ingedeeld in:

- meisjes en jongens onder de 8 jaar Minioren 1/2

- meisjes en jongens onder de 10 jaar Minioren 3/4

- meisjes en jongens onder de 12 jaar Minioren 5/6

- meisjes en jongens onder de 14 jaar Junioren 1/2

- meisjes en jongens onder de 16 jaar Junioren 3/4 (jongens) c.q. jeugd 1/2/ (meisjes)

- dames en heren (16 jaar en ouder) Senioren

 

Diskwalificatie

Bij het wedstrijd zwemmen is men verplicht zich aan de KNZB- reglementen te houden. Per slag zijn er specifieke aandachtspunten, die overigens in de trainingen regelmatig worden behandeld. Als niet wordt voldaan aan de reglementen volgt diskwalificatie, die tot gevolg heeft, dat men niet in aanmerking komt voor medailles. Bij KNZB en Regio-wedstrijden gelden hiervoor vrij strakke diskwalificatieregels. Omdat de allerkleinsten bepaalde slagen en keerpunten nog moeten leren, geldt binnen onze vereniging bij clubwedstrijden de regel dat onder de 10 jaar niet wordt gediskwalificeerd. Er wordt wel aangegeven, wat niet goed was. Vanaf 10 jaar vindt wel diskwalificatie plaats echter m.u.v. de vlinderslag, omdat deze slag vaak wat meer tijd vraagt voor een correcte uitvoering. Bij de vlinderslag wordt gediskwalificeerd boven de 12 jaar. Wordt men dus voor een interne wedstrijd uitgenodigd op een slag, die men nog niet zo goed beheerst, denk dan niet “daar kan ik niet aan meedoen”. Het is meestal zo, dat men niet als eerste eindigt, maar de tijd wordt wel officieel genoteerd en eventuele vooruitgang wordt geregistreerd.

 

Clubkampioenschappen

Meestal in november / december worden de clubkampioenschappen gehouden. Hierbij worden alle vier de wedstrijdslagen gezwommen per leeftijdsgroep. In elke leeftijdsgroep is er voor meisjes en jongens een gouden, zilveren en bronzen medaille per gezwommen slag. Ook is er een beker voor ieder meisje en iedere jongen met het beste totaalresultaat per leeftijdscategorie over alle zwemslagen. Dat zijn dus de clubkampioenen. Tenslotte zijn er nog 4 wisselbekers voor de algehele kampioenen. D.w.z. voor meisjes en jongens onder de 12 jaar en voor meisjes en jongens boven de 12 jaar. Wordt deze wisselbeker voor de 2e (-12 jr.) of 3e(+12 jr.) achtereenvolgende keer gewonnen, dan mag deze worden behouden. De gewoonte is om de clubkampioenen tijdens de jaarlijkse feestavond te huldigen, waarbij tevens alle medailles en bekers worden uitgereikt.

 

Boomsma-bokalen

Naast medailles worden bij clubwedstrijden ook de Boomsma-bokalen uitgereikt. Uit de nalatenschap van wijlen de Heren Boomsma, zijn 8 bekers aangeschaft, per slag één voor meisjes en één voor jongens. Deze Boomsma-bokaal is voor diegene die zijn of haar tijd op de desbetreffende slag het meest verbeterd heeft ten opzichte van de vorige clubwedstrijd. Indien wegens doorstroming naar een andere leeftijdscategorie een andere afstand is gezwommen, worden de gezwommen tijden volgens een afgesproken formule omgerekend. De Boomsma-bokaal blijft een jaar in het bezit van de winnaar en moet voor de uitreiking in het volgend jaar ingeleverd worden bij de wedstrijdcommissie. Omrekenformule: Bij een afstandsverdubbeling wordt de eerdere tijd vermenigvuldigd met twee en wordt voor ieder extra keerpunt t.o.v. deze eerdere afstand nog eens 5 sec. bijgeteld. De aldus verkregen omreken-tijd wordt vervolgens vergeleken met de nieuw gezwommen tijd, waarna de tijdsverbetering wordt vastgesteld.

 

Minioren wedstrijden

Voor de jeugd tot 12 jaar worden per seizoen een aantal wedstrijden georganiseerd door de Regio West van de KNZB. Dit zijn de zgn. Minioren wedstrijden waarbij wordt gestart in de categorie ‘Voorronde’, waarbij door de KNZB een landelijke ranglijst wordt opgesteld, die voor de 25 snelst geplaatsten een startbewijs oplevert in een regionale finale wedstrijd.

 

Verenigingszwemcompetitie

Dit is een landelijke competitie, waar uitsluitend startvergunninghouders aan deelnemen. In deze competitie worden 4 tot 5 wedstrijden per jaar gezwommen, op door de KNZB vastgestelde data en programmanummers. De verenigingscompetitie is onderverdeeld in een landelijke Hoofd-, A-, B-, C-afdeling en regionale districten. De districten zijn vervolgens weer gesplitst in ‘pools’ met ca. 25 zwemverenigingen per regio. Aan het eind van het zwemseizoen promoveren de beste verenigingen naar een hogere afdeling en de laagst geëindigde verenigingen degraderen naar een lagere afdeling.

 

Regio West -competitie

Regio West KNZB is een samenvoeging van de voormalige KNZB-kringen Rotterdam, Haaglanden en Gouwe-Rijn streek. Ook in deze competitie zwemmen alleen startvergunninghouders en wordt er gezwommen volgens KNZB-reglementen. Er zijn 4 to 5 wedstrijden per jaar. De competitie is onderverdeeld in een A-, B-, C-, D- en E-afdeling. Per afdeling zwemmen resp. per niveau 6 tot 8 zwemverenigingen. In deze wedstrijdserie bepaalt de eindstand na alle gezwommen wedstrijden (waarin iedereen het zelfde programma zwemt) de indeling naar de resp. afdelingen.

 

Meerkampen

Behalve de competitiewedstrijden, zoals eerder beschreven worden er diverse meerkampen georganiseerd. Dit zijn twee-, drie- of vierkampen, al naar gelang het aantal deelnemende verenigingen. Hiervoor worden in principe alle startvergunninghouders geselecteerd. Vaak wordt door elk van de deelnemende verenigingen een wedstrijd georganiseerd. In dit verband word ook een zgn. Lange Afstand Circuit (LAC) gezwommen met afstanden van 400m, 800m, 1500m en zelfs 2000m vrije slag.

 

KNZB-Selectiewedstrijden

Voor de allersnelste zwemmers, die voldoen aan bepaalde, door de KNZB vastgestelde tijdslimieten, is deelname mogelijk aan Minioren-finales, Regio-, en de Nederlandse kampioenschappen.

 

Zwemcommissie en Ploegleiding

Het wedstrijdsecretariaat (Zwemcommissie) voor zwemwedstrijden is in handen van resp. Marjon van Kempen (voor Verenigings- en Circuitwedstrijden), Niels Albrechts (individuele Regionale- en Nationale Kampioenschappen/Swimcups) en Arie Noordijk (Competitie-wedstrijden en Internationale wedstrijden). Zij verzorgen de inschrijving en nodigen de zwemmers hiervoor uit. Verder is de coordinatie van de wedstrijdagenda, wedstrijdafspraken en wedstrijdplanning in handen van Arie Noordijk (Technisch Coordinator - TC). Tevens verzorgt hij de organisatie van de aan de Schotejil toegewezen wedstrijden (programma, startkaarten, uitslagen e.d.). Het uitnodigen van officials is belegd bij eveneens de Zwemcommissie, te weten Leni Noordijk. Bij te organiseren wedstrijden is zij ook verantwoordelijk voor de uitnodiging van de voltallige jury en officialsgroep. De Technisch Coordinator (TC) verzorgt de correspondentie met de KNZB aangaande alle wedstrijden. Bij elke wedstrijd zijn minimaal twee ploegleiders van de vereniging aanwezig (in principe een man en een vrouw), die de ploeg tijdens de wedstrijd leiden en bij wie men met vragen terecht kan. Meestal zijn ook enkele “KNZB-officials” aanwezig, die als scheidsrechter, starter, kamprechter, klokker, jury o.i.d. zullen fungeren. Bij officiële KNZB-wedstrijden zijn bovengenoemde personen namelijk verplicht.

 

Financiën

Om elke week te kunnen trainen en wedstrijden te organiseren moet de vereniging het zwembad in “De Staver” huren, medailles en bekers kopen, een bepaald bedrag per jaar voor elk lid (ook van de trimploeg) aan de KNZB overmaken, hulpmaterialen voor de training aanschaffen en vele andere kosten maken. Vandaar dat aan het lid worden van de zwemclub kosten zijn verbonden. Zodra na het proefzwemmen wordt besloten om lid te worden, ontvangt men een brief van de ledenadministratie waarin de aanvangsdatum van het lidmaatschap, de kosten daarvan en de wijze van betalen staan vermeld. Betaling uitsluitend via automatische incasso dmv machtiging. Dat bespaart u en ons veel kosten en moeite. Het beëindigen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. De contributie loopt door tot 1 maand na de maand van schriftelijke afmelding. Opzegging kan twee maal per jaar, namelijk per 1 januari of per 1 juli.

De kosten voor inschrijfgeld en contributie bedragen:

Inschrijfgeld EU 10,-- eenmalig

Voor 1x trainen per week (trimgroep) EU 14,-- p/maand

Voor 2x trainen per week (aanleer - instroom - recreanten) EU 23,50 p/maand

Voor 2 - 3 uur per week (minioren - junioren) EU 27,-- p/maand

Voor 3 - 4 uur per week (junioren - jeugd - senioren) EU 29,-- p/maand

Voor 4 - 5 uur per week (selectie ploegen) EU 31,-- p/maand

Voor meer dan 5 uur per week EU 33,-- p/maand

Start-licentie KNZB vanaf 12 jaar EU 40,-- p/jaar

 

Vervoer

Tenslotte zijn er nog kosten voor het vervoer van en naar de wedstrijden. De kosten per deelnemer per wedstrijd bedragen € 2,50 bij alle wedstrijden die buiten Goeree-Overflakkee gezwommen worden. Dit geld wordt afgedragen aan de chauffeurs, die voor vervoer van en naar de wedstrijden zorgen. Soms kan een zwembad pas laat in de middag worden vrijgegeven voor wedstrijden. Daardoor komt het wel eens voor dat we pas in de loop van de avond terug zijn bij “de Staver”. Ouders behoeven zich echter niet ongerust te maken, er zijn altijd een aantal officials en ploegleiders van de vereniging en andere ouders bij uw kinderen. Niettemin willen we alle ouders aanmoedigen, indien het kan, mee te gaan. Niet alleen voor het vervoer, maar ook ter aanmoediging van uw kinderen tijdens de wedstrijd.

Het is een belevenis.  Zeker voor de kinderen !!!! 

 

Infoblad bijgewerkt 6 mei 2019 door de beheerder ACN